neděle 3. května 2020

Cvičení do prázdnin

Milí cvičenci,
posíláme nabídku venkovního cvičení a sportování našeho oddílu:
mladší žákyně v úterý 15, 30 - 16, 30 hodin
starší žákyně  v úterý  16, 35 - 17, 30 hodin
žáci  ve středu 15 - 16 hodin
Scházet se budeme vždy před tělocvičnou. 
Začínáme děvčata v úterý 19. května  a  chlapci ve středu 20. května.
Šatny ani tělocvična se zatím nesmí využívat, proto je třeba být z domova již vhodně oblečený/á a obutý/á - rovnou na sport venku.
Cvičení by probíhalo buď na víceúčelovém hřišti, na atletickém hřišti, na in line dráze, v lese apod. podle domluvy. Pokud by se náhodou sešla skupina větší než 15 dětí, rozdělíme se do 2 skupin menších, které by sportovaly pod dohledem jednotlivých cvičitelů, toto by neměl být organizační problém (je nás více cvičitelů).
Děti musí přijít na cvičení zdravé.

Žádné komentáře:

Archiv příspěvků