úterý 29. srpna 2017

Sportovní týden 2017

První prázdninový týden ve dnech 3.7.-7.7. patřil (skoro) tradičně děvčatům z našeho oddílu všeobecné gymnastiky a jejich 4 vedoucím v podobě sportovního soustředění v Nové Bystřici.
Každý den děvčata v době od 8,00 do 16,30 hodin absolvovala poměrně náročný pohybový program. Dopoledne bylo věnováno gymnastickému cvičení na akrobacii, kladinách, hrazdě, kruzích, bradlech, přeskoku a trampolíně. Všichni poctivě a s nadšením trénovali různé gymnastické prvky a sestavy, každá z děvčat podle svých možností. Při tréninku dívky měly možnost využívat i v tělocvičně nově namontovanou lezeckou stěnu, která byla pro mnohé příjemným, ale zároveň i fyzicky náročným zpestřením.
Po dobrém obědě ve školní jídelně následoval potřebný odpočinek v tělocvičně v podobě společenských her, vyprávění, zpívání či pouhého ležení na žíněnce. Odpoledne se vyráželo na cyklistické výlety do okolí Nové Bystřice, které proběhly také bez problémů a některým přinesly i nové poznání, že ve skupině „se lépe šlape“. Děvčata za celých 5 dní najela na kolech přes 70 kilometrů. Byli jsme na Osice, na Mýtinkách, v rakouském Rottalu na rodinné farmě, kde nás pohostili koláči, džusy, nanuky a kdo chtěl, mohl ochutnat i čerstvě nadojené mléko. Ve čtvrtek jsme se na kolech vydali směrem na hrad Landštejn, kde jsme zhlédli představení skupiny historického šermu „Bravus“, plnili úkoly na pracovních listech a při tom si prohlédli celý hrad. Po návratu z Landštejna si šla děvčata zahrát minigolf a po večeři ve školní jídelně přišla pro mnohé očekávaná chvíle – večer a noc ve školní tělocvičně. Spaní na žíněnce či na gymnastickém koberci v tělocvičně mezi nářadím patřilo u některých zúčastněných k nezapomenutelným zážitkům.
V pátek po probuzení a „hodovní buchtové“ snídani mohl proběhnout v tělocvičně již tradiční „jarmark“, při kterém získávala děvčata za splnění různých gymnastických prvků a úkolů „zlaťáky“, za něž si mohla v připraveném obchůdku („U Marušky“) nakupovat. Odpoledne po zasloužené zmrzlině zvládla ještě všechna děvčata odběhat a ujet duatlon (běh+jízda na kole), na konci kterého čekala na dívky zlatá medaile.
Kromě gymnastiky a cyklistiky děvčata hrála výše zmíněný minigolf, líný tenis či stolní tenis a zkoušela chůzi na chůdách a „slacklinu“.

K tomu, aby se i letošní soustředění vydařilo, přispělo mnoho fajn lidí, kterým bychom chtěli touto cestou poděkovat. Cvičitelkám Ivě a Anetě Přívětivým za celkovou pomoc s organizací celého soustředění. Všem rodičům i prarodičům, kteří napekli a připravili spoustu dobrot na přenocování v tělocvičně. Paní Hrdinkové za průvodcovství a zprostředkování rakouského výletu. Paní Hojnové a Veronice Mihulkové za doprovod na Landštejn, Marii Přívětivé za vedení jarmarečního obchůdku a srdečný dík patři kuchařkám školní jídelny, které se pilně staraly o naše hladové žaludky (i v době státního svátku). Děkujeme firmě PaP Bohemia za poskytnutí dárků do jarmarečního obchůdku. V neposlední řadě patří dík a uznání všem zúčastněným děvčatům, která fyzicky i psychicky náročný program bez „reptání“ zvládla.
Pro zájemce o fotografie - je hotové CD, které bude k dispozici na cvičení.

Žádné komentáře:

Archiv příspěvků