pondělí 20. července 2015

Sportovní týden 2015

V týdnu od 6. do 10.7. proběhlo již tradiční SPORTOVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ v Nové Bystřici. 24 děvčat našeho oddílu společně se 4 vedoucími každý den v době mezi 8.hodinou ranní a 16.hodinou odpolední trávilo sportem. Dopoledne po ranním rozcvičení ve školní tělocvičně následoval gymnastický trénink postupně na akrobacii, hrazdě, kladinách, bradlech, přeskoku, trampolíně a kruzích. Děvčata podle svých pohybových možností trénovala prvky lehčího i obtížnějšího charakteru: od různých variant kotoulů přes stoj na rukou, přemet stranou (tzv.hvězda) k přemetu vpřed na akrobacii; od výmyku k točům na hrazdě; od tzv.holubičky přes kotoul a seskok přemetem z kladiny; od tzv. přímých skoků (roznožka, štika…) přes kotoul letmo k saltu z trampolíny a spoustu dalšího.

Po dobrém obědě ve školní jídelně následoval odpočinek na žíněnkách v tělocvičně; u většiny v podobě společenských her, někdo si rád jen tak poležel a nabral nové síly. Kromě toho si dívky ve středu po obědě „vysavovala“ pamětní trička.
Odpoledne jsme vyráželi na cyklistické výlety do okolí Nové Bystřice: vykoupat se v rybníku Osika; na hrad Landštejn, kde nás opět velmi laskavě přivítala paní kastelánka Eliška Niederová, která děti seznámila s letošní „románskou sezónou na hradě“. Děti shlédly vtipné divadelní představení souboru historického šermu Bravus a potom hledaly pomocí připraveného kvízu český význam slova „bergfrit“ (název velké věže). Po dvou náročných výletech v horkých letních dnech následoval výlet do Kláštera, kde nám pan Havlíček ochotně ukázal vnitřní prostory kostela s překrásným monumentálním dřevěným oltářem i temné podzemí kláštera. Ve čtvrtek za značně proměnlivého počasí jsme navštívili rozhlednu Kotlacke nad Artolčí, kde jsme našli tři schované úkoly. Jejich vyřešení nás dovedlo k rodině Maderových v Hirschenschlagu. Ti pro nás měli přichystané milé překvapení v podobě malého občerstvení.
Poslední den dopoledne patřil tradičně „jarmarku“ na kterém děti za splnění různých pohybových úkolů – vesměs gymnastického charakteru – získávaly „zlaťáky“, za které si v „obchůdku“ mohli nakupovat. Odpoledne absolvovala děvčata závěrečný duatlon (běh+jízda na kole) v okolí zaniklé osady Mnich. Kromě gymnastiky a cyklistiky (za týden najeto kolem 70 km) si dívky zahrály i minigolf, stolní tenis, boloball a hru „mölkky“.
DĚKUJEME touto cestou firmě Termoplast a ing.Houžvovi za poskytnutí sponzorského daru na nákup pamětních triček pro účastníky soustředění. Cvičitelkám Ivě Přívětivé a Věrce Trníkové za ochotu a spoluorganizaci celého soustředění. Manželům Müllerovým za velmi milé a výborné pohoštění v bufetu „U parku“. Paní Sklenárové a Balkové za cyklistický doprovod na Landštejn. Paní Marii Přívětivé za vedení „obchůdku“ (a zprostředkování nákupu pamětních triček) a paní Dagmar Novákové za pomoc s organizací „jarmarku“. Kristýně Hrdinkové za přichystání překvapení v rakouském Hirschenschlagu. Dík patří i babičce Míkové a mamince Balkové za výborné „zákusky“ a v neposlední řadě děkujeme kuchařkám školní jídelny za starost o naše hladové krky.
Fotky ze soustředění jsou všechny tady.

Žádné komentáře:

Archiv příspěvků