pátek 12. července 2013

Sportovní týden 2013

Po skončení cvičebního roku čekaly na děti prázdniny a na 27 chlapců a dívek ještě „Sportovní týden 2013“, realizovaný v tělocvičně ZŠ a okolí Nové Bystřice ve dnech 1.-5.7. Během tohoto týdne děti cvičily postupně na všech druzích gymnastického nářadí (kladina, lavička, hrazda, kruhy, trampolína, koberec, můstek a koza, bradla) a poznaly na cyklovýletech okolí Nové Bystřice – Osiku, Sedlo, příhraniční cestu na Mýtinky, muzeum čs. opevnění Klášter a v pátek polodenní cestu na Landštejn. Součástí programu, na který se všichni těšili, byl i „jarmark“, kdy děti za pohybové úkoly (např. výmyk, přemet z kladiny, cvičení na bradlech, šplh atd.) získávaly „zlaťáky“, které utratily v obchůdku. Na všech účastnících bylo patrné zlepšení jak v gymnastice, tak i v jízdě na kole, při které byly děti rozděleny podle výkonnosti (i z hlediska bezpečnosti) do 3 skupin. Všechny děti hodnotily soustředění kladně, což potěšilo všechny 4 vedoucí, kteří se o děti starali.
Závěrem bychom rádi poděkovali. A sice Evě Tesařové ml., Sáře Sklenárové a Barče Pýchové z oddílu starších žákyň, které pravidelně po celý cvičební rok chodily pomáhat na cvičení mladšího žactva, ochotným vedoucím Ivě Přívětivé a Věře Trníkové za pomoc při „Sportovním týdnu“, ing. Milanu Houžvovi a firmě Termoplast za poskytnutí sponzorského daru, který nám pokryl náklady na pamětní trička, paní Marii Přívětivé za vedení obchůdku při jarmarku a ruční výrobu „korálkových cen“, paní Lucii Szücsové a Lence Bednářové za poskytnutí cen do obchůdku, kuchařkám školní jídelny za stravování všech účastníků sportovního soustředění, i všem ostatním, které jsme nejmenovali.
V září ahoj v tělocvičně!

Žádné komentáře:

Archiv příspěvků