čtvrtek 6. června 2013

Vystoupení na akci "Pokreslete asfalt"

I letos se naši cvičenci zúčastnili akce "Pokreslete asfalt" nejen coby malíři, ale hlavně coby aktéři dvou "podiových" skladeb. První se jmenovala "Auta" a byla inspirována stejnojmennou písní dvojice Svěrák/Uhlíř. Tuto skladbu cvičily mladší děti s díly švédské bedny a na koberci. Starší dívky si připravily skoky na trampolíně s využitím švédské bedny a partnerskou akrobacii. Dlužno poznamenat, že všichni cvičili svědomitě a podle svých nejlepších možností a patří jim za to dík, stejně jako Evě Tesařové za nápad a přípravu obou vystoupení. A kdo by chtěl vidět obrázky nebo i video, může klepnout sem.

Žádné komentáře:

Archiv příspěvků