úterý 24. ledna 2012

Masopustní rej 2012

Na pátek 10.února plánujeme tradiční "Masopustní karneval", jak jinak, než se zpěvy, tanci, soutěžemi. Pokud bude volno v tělocvičně, sešli bychom se v 16,00 hodin. Více upřesňujících informací přinesou děti ze cvičení.

Žádné komentáře:

Archiv příspěvků