středa 2. března 2011

Aktivita cvičitelky

Cvičitelka I.třídy R+d - Eva Tesařová - vedla dva týdny po sobě (ve středu 23.2. a 2.3.) velmi kladně hodnocené semináře. První - celodenní Pohybové hrátky a cvičení v MŠ bez jazykových bariér - s účastí asi 40 učitelek MŠ z Čech a Rakouska, druhý - Hry a pohyb (nejen) ve škole od jara do léta - pak pro učitelky MŠ a ZŠ v Nové Bystřici a s účastí 3 cvičitelek ASPV z J.Hradce. Tento druhý seminář navazoval na seminář konaný před Vánoci, který také Eva vedla, a jmenoval se Hry a pohyb (nejen) ve škole od podzimu do zimy. Touto cestou děkuji všem zúčastněným, dětem coby demonstrátorům a pochpitelně Evě za perfektní přípravu a realizaci seminářů.

Žádné komentáře:

Archiv příspěvků