neděle 18. července 2010

Středověk v Zahrádkách


Je za námi další sportovní týden, a sice Zahrádky 2010, tentokráte na téma středověk. Heslo svobodného pana Jana ze Zahrádek : "Jeden za všechny, všichni za jednoho" (které si mimochodem vypůjčil pan Dumas), bylo beze zbytku naplněno a všechny klíče byly vydány. Pokud nechápavě kroutíte hlavou, zeptejte se některého ze 17, troufnu si napsat spokojených, dětí, jaké to bylo a co jsme všechno prováděli. Sluší se i poděkovat - všem dospělým, kteří akci zajistili, všem dětem za příjemný týden, firmě Karel Loskot - Jatky Albeř za dopravu kol a pomůcek, paní Přívětivé za ochotu a šikovné ruce, firmě Termoplast za sponzorský dar a v neposlední řadě ochotným lidem z Turistické ubytovny v Zahrádkách za milé prostředí a pohodovou spolupráci. Hezký zbytek léta a s některými na shledanou v Mrákotíně. Eva a Michal Tesařovi

Žádné komentáře:

Archiv příspěvků